Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

Data Protection Officer

  Με βάση τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων  (Regulation (EU) 2016/679) που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  οι επιχειρήσεις & όλοι οι φορείς του Δημοσίου που συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται ή/και διακινούν προσωπικά δεδομένα οφείλουν στη διατήρηση φακέλου συμμόρφωσης και τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer).

  Ο Data Protection Officer, έχει συγκεκριμένα καθήκοντα  & υποχρεώσεις διευκολύνοντας τη συμμόρφωση του Υπευθύνου επεξεργασίας & του εκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης για το ρόλο
& τις ευθύνες του Data Protection Officer,
σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(i) στελέχη Επιχειρήσεων
(ii) Συμβούλους Επιχειρήσεων
(iii) Δικηγόρους
(iv) Στελέχη ΙΤ
(v) Αποφοίτους σχολών
(vi) σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές
γνώσεις & Πιστοποίηση Προσόντων D.P.O.

 

 

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380 // Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Διάρκεια Ασύγχρονης
εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης:

40 διδακτικές ώρες

Κόστος Συμμετοχής:  280€

Στο ανωτέρω κόστος συμπεριλαμβάνεται
Εκπαίδευση & Εξετάσεις Πιστοποίησης

Ειδική Παροχή:

ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε
Web Seminar της Forum Training

Διαδικασία Εξετάσεων
για την Πιστοποίηση:

 

Η εταιρεία UNICERT, διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012,
διεξάγει τη διαδικασία των εξετάσεων για την
Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων του DPO
μέσω Tele-proctoring (εξ’ αποστάσεως).

 

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες
των εξετάσεων από τον εκπρόσωπο
της Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

    Πληροφορίες :
    Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr