Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια 
 • αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή ή αξιολόγηση στο Ελληνικό Δημόσιο,
 • αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  
 • διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17024:2012 για διεθνή αναγνώριση
 • αναγνωρισμένο για Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • κατάλληλο για τον Ιδιωτικό Τομέα
 • αποδεκτό από όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΣΕΠ (δήμους, νοσοκομεία, λιμενικό κλπ)
 • άμεση έναρξη κατάρτισης
 • ισχύει δια βίου (δεν χρειάζεται ανανέωση)
 • Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά
 • Μαθήματα ηλεκτρονικά (online) με ασύγχρονη εκπαίδευση (παρακολούθηση με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης ).
 • Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

 

Η ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση των μαθημάτων εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με
  απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης
  (έως 100 ώρες e-learning μέσω πλατφόρμας)
 • Παρακολούθηση μαθημάτων για τις ενότητες (Windows, Word, Excel, Internet, Power Point, Access )
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση μέσω demo
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σεναριακές ασκήσεις, βίντεο)
 • ΔΩΡΕΑΝ μία (1) επανεξέταση (για όλες τις ενότητες)
 • ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης αξίας 600€
 1. Time & Stress Management
 2. Coaching Skills
 3. Life Coaching
 4. Interview Skills

 

Η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης ή οποία γίνεται με τη μορφή της τηλεκατάρτισης (εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης) με σεναριακές ασκήσεις και βίντεο, καθιστούν ευκολότερη την εξοικείωση και κατανόηση της ύλης.

Αυτό συμβάλει θετικά στην βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και στην επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Το Υλικό Προετοιμασίας αλλά και οι Εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα όλων των ηλικιών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι για τουλάχιστον από τρεις έως έξι ενότητες (πχ Word, Excel, Internet κλπ.). Το πτυχίο εκδίδεται άμεσα.

Το πιστοποιητικό UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

Στοιχεία Φορέα

Στοιχεία Συμμετεχόντων

1η Συμμετοχή

Separator1
Separator3

2η Συμμετοχή

Separator2
Separator4

Δείτε ΕΔΩ την Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679.

Πληροφορίες : Φωτεινή Κόκκινου
Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr