Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

Βασικών Δεξιοτήτων Χειρισμού

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

για όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα,
αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ – διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ

  Η Forum Training διοργανώνει την ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πιστοποίηση, στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Windows, Word, Excel, Internet, Power Point, Access) του UNICERT PRIMARY, που είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, (πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα Πανεπιστήμια και το εξωτερικό λόγω διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ..

 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες
τις  απαραίτητες  γνώσεις
που θα οδηγήσουν στην απόκτηση του

 πιστοποιητικού UNICERT PRIMARY.
 Το πιστοποιητικό είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, 
για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή ή αξιολόγηση
στο Ελληνικό Δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τα Πανεπιστήμια.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 •  στελέχη Φορέων Δημοσίου & Εταιρειών, Φοιτητές,
  Ανέργους & σε όλους όσους επιθυμούν να
  Πιστοποιήσουν τις Γνώσεις τους στις Βασικές Δεξιότητες
  Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380 // Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Διάρκεια εξ’ αποστάσεως
Ασύγχρονης Εκπαίδευσης:

έως 100 ώρες online εκπαίδευση

Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού
υλικού με απόλυτη ελευθερία
στο χρόνο & τον τόπο παρακολούθησης

 

Τα μαθήματα μπορεί να διαρκέσουν,
από 2 εβδομάδες έως & 3 μήνες.

 

Κόστος Εκπαίδευσης &
Εξετάσεων για την Πιστοποίηση: 

σε 3 ενότητες: 145€

σε 6 ενότητες: 230€

 

Ειδική Παροχή:

Δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επανεξετάσεων
για όλες τις ενότητες

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες :
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr