Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
στην
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΦΕΤ

  Σύμφωνα με την Υ.Α.14708/17-08-2007 (ΦΕΚ.Β’1616), οι επιχειρήσεις Τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, στα πλαίσια της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
η μετάδοση γενικών & βασικών γνώσεων για την:

 

 • ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών – χειρισμών
  κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση,

  μεταφορά, διακίνηση, διάθεση ασφαλών τροφίμων
 • ορθή κατανόηση των υποχρεωτικών, από τον Νόμο
  & την τρέχουσα επιστημονική τεχνογνωσία,
  πρακτικών για την Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των Επιχειρήσεων Τροφίμων που παράγουν,
επεξεργάζονται, μεταφέρουν,
αποθηκεύουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται
 με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση & ζαχαροπλαστική
ή εργάζονται σε εργαστήρια
παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, barista, μάγειρες,
τραπεζοκόμους, υπαλλήλους παιδικών σταθμών κλπ.

 

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380  // Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Διάρκεια Σύγχρονης
εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης:

8 ώρες

  

Κόστος Συμμετοχής:  70€ 

Κόστος Πιστοποίησης:  30€

Το ποσό – παράβολο για την Πιστοποίηση, καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ για τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις
& να αποκτήσουν Πιστοποίηση.
Τον τόπο & χρόνο 
των εξετάσεων καθορίζει ο ΕΦΕΤ.

 

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:
Μετά το πέρας του Προγράμματος
 Κατάρτισης, εκδίδεται
Βεβαίωση Παρακολούθησης
και οι συμμετέχοντες αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις προγραμματισμένες
 από τον ΕΦΕΤ εξετάσεις
για την απόκτηση της Πιστοποίησης.

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες :
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr