Εκπαιδευτικό Υλικό & επιπλέον παροχές:

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει  πλήρως. όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ.

Στους καταρτιζόμενους, θα δοθούν:

 • e-book 420 σελίδων με την ‘Υλη του Υπουργείου
 • 300 απαντημένες ερωτήσεις από τους καθηγητές, εκ των οποίων κληρώνονται κάθε φορά οι 14 για την γραπτή εξέταση ώστε να προετοιμαστούν για την εξέταση της Πιστοποίησης Προσόντων του ΚΕΜΕΑ
 • Ειδική προετοιμασία για την προφορική εξέταση από τον επικεφαλή της ομάδας κατά τη  διάρκεια των μαθημάτων.
 • Δωρεάν πιστοποίηση Unicert Primary στην πληροφορική (αποδεκτή από το ΑΣΕΠ  πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17024) σε όλες τις εκδόσεις λογισμικού (Windows XP, 7, 10 – Office 2003, 2007, 2010, 2013 & 2016) για κάθε συμμετέχοντα που διαμένει στoυς νομούς Αττικής, Λάρισας και Κορίνθου.
 • Έκπτωση 10% στα εξέταστρα για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδων Β2 (lower) ή C2 (proficiency), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Οι εκπαιδευτές  του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και από το ΚΕΜΕΑ και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που διδάσκουν.

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης:

 • Εισαγωγή στην ιδιωτική ασφάλεια
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και Εθνικό νομοθετικό και Θεσμικό πλαίσιο
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ιδιωτικών
  Επιχειρήσεων Προσωπικού Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ).
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά, διαχείριση συγκρούσεων
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων κτηρίων κλπ
 • Προστασία πρόσωπων, εκδηλώσεων, χρηματαποστολών κλπ
 • Πυρασφάλεια, πυροπροστασία & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες : Ευθαλία Φλουρίδου
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  forum@kdvm2.gr