Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

“Security”

Προσωπικό Ασφαλείας

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4892/1/76-γ’/12-07-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 664/Β/17-5-2010), οι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας (κατηγορία Α) απαιτείται να καταθέσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν. 3707/2008).

  Το πρόγραμμα διοργανώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), για άτομα που επιθυμούν αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης και Άδεια εργασίας για να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security).

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 

 • η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για το ρόλο
  και τις ευθύνες του προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών
  Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α)
 • η απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού βάσει
  των προδιαγραφών που ορίζει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

όσους επιθυμούν να απασχοληθούν ως:

 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών
  Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών
  Ασφαλείας Εποχούμενων Φυλάξεων Περιπολίας (PATROL)
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής
  Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380  // Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Διάρκεια Σύγχρονης
εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης:

105 ώρες

 

Ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες
μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης
(e-learning)

 Κόστος Συμμετοχής:  220€

 

Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα λάβετε την
Βεβαίωση Κατάρτισης
που είναι  απαραίτητη για την

συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.

 

 

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν
να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης,
θα ενημερωθούν για τις Ημερομηνίες εξετάσεων
από τη σελίδα του
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Πληροφορίες :
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr