Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην

Αγγλική Γλώσσα

για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας
από το Α1 έως Γ2 αποδεκτή από το ΑΣΕΠ

  Η Forum Training διοργανώνει την ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, εκπαίδευση και πιστοποίηση εξ αποστάσεως, των PTE General, τα διεθνώς Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά του Pearson για την Αγγλική γλώσσα που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ, στον δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε φορείς του εξωτερικού, για όλα τα επίπεδα της γλωσσομάθειας, Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων
που θα οδηγήσουν στην απόκτηση του πιστοποιητικού
του Pearson
που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
στην Αγγλική γλώσσα για ένα 
ή περισσότερα από τα επίπεδα
Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

 

Η εξοικείωση που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στην Αγγλική γλώσσα,
συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης
αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας με αποτέλεσμα
η επιτυχία στις εξετάσεις να είναι πάνω από 90%.

 

Το υλικό προετοιμασίας αλλά και οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί
με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα όλων των ηλικιών
στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Τα PTE General απαρτίζονται από 2 μέρη:
Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες:
Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση 
με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking.

 

Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται
απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης
πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα
από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές με μακρά πείρα.

 Σύγχρονη & Ασύγχρονη
εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση:

Τα μαθήματα διεξάγονται ηλεκτρονικά
με σύγχρονη εκπαίδευση
(ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή)

 

και ασύγχρονη εκπαίδευση
(παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο
και τον τόπο παρακολούθησης).

 

Η διάρκεια είναι  ανάλογη
με το επίπεδο γλωσσομάθειας.

 


Κόστος Εκπαίδευσης
& Πιστοποίησης: 

Ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος

 

ΔΩΡΕΑΝ
Επανεξέταση

 

Πληροφορίες:
Τηλ.: 213 0716373 & 380
Fax: 213 0716381
E-mail: info-forum@kdvm2.gr

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

    Πληροφορίες :
    Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr