Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για το πρόγραμμα:

 

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση,
Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας
30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
διάρκειας περίπου 6 μηνών, με εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι ηλικίας 30 – 49 ετών (έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990), κάτοχοι δελτίου ανεργίας.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 4 Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

ΘΕΩΡΙΑ 200 ώρες σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής, όπως:
Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών,
Υγείας – Πρόνοιας,
Τουρισμού – Επισιτισμού

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ 380 ώρες σε επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

Κλάδος Μεταποίησης / Βιομηχανίας / Κατασκευών

 • Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Εργασίες Μόνωσης
 • Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Κλάδος Κοινωνικής Φροντίδας

 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Λινοθηκάριος
 • Οροφοκόμος

Κλάδος Τουρισμού / Επισιτισμού

 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο www.voucher.gov.gr. 

Εναλλακτικά για την αποφυγή σφαλμάτων και απόρριψής της αίτησης συμμετοχής τους, μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και να προσκομίσουν δικαιολογητικά στην Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2 και να προωθήσουμε εμείς την αίτησή τους στο voucher.gov.gr, σε συνεργασία με την Ευρωπρόοδο Όμιλος Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ.2.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζονται σε εμάς στην περίπτωση που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να του υποβάλλουμε την αίτηση συμμετοχής ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εφόσον επιλέξει να συνεργαστεί μαζί μας:

 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
 2. Βεβαίωση ανεργίας,
 3. Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.
  * Στην περίπτωση αλλοδαπών ωφελούμενων, ο τίτλος σπουδών που προσκομίζουν πρέπει να έχει επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
 4. Εκκαθαριστικό έτους 2019
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
 • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια,
 • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής
 1. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (Τράπεζα, ΙΒΑΝ, κ.λπ.) με κύριο δικαιούχο τον ωφελούμενο
 2. Αρ. Μητρώου ΕΦΚΑ – ΙΚΑ

Δείτε τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Πατήστε ΕΔΩ και συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες :
Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr