ΚΔΒΜ2

Η Forum Training, δραστηριοποιείται στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής κατάρτισης από το 1999 έως και σήμερα.

Η Forum Training, δραστηριοποιείται στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής κατάρτισης από το 1999 έως και σήμερα.

Σε αυτή τη διαδρομή γνώσης, μας εμπιστεύθηκαν την ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού, χιλιάδες στελέχη & εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα αλλά και Φορέων Δημοσίου.

Στα πλαίσια αυτής της μακρόχρονης παρουσίας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργούμε νέες συνεργασίες με Ελληνικά & Ξένα Πανεπιστήμια υλοποιώντας:

  • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
  • Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που οδηγούν σε Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

20 Χρόνια Μαζί και συνεχίζουμε ….