Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

    Πληροφορίες: Ευθαλία Φλουρίδου
    Τηλ.: 213 0716373-380,   E-mail:  international1@forum-training.gr