Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

Προσωπικά Στοιχεία

Δείτε ΕΔΩ την Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679.

Πληροφορίες : Φωτεινή Κόκκινου
Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr