Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

Η Forum Training είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 σύμφωνα με το ΦΕΚ.1856/24-05-2019/τεύχοςΒ’

Τίτλος Σεμιναρίου:

Διάρκεια:

Τρόπος Παρακολούθησης:

Απευθύνεται:

Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

180 διδακτικές ώρες

Κόστος Συμμετοχής:
Επικοινωνήστε μαζί μαςΑσύγχρονη
Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν
ειδικές γνώσεις & Πιστοποίηση
Προσόντων D.P.O.

 

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση  στην

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΦΕΤ

10 ώρες

Κόστος Συμμετοχής:
Επικοινωνήστε μαζί μας

Κόστος Πιστοποίησης: 30€

Δια ζώσης Εκπαίδευση
& εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
όλους όσους έρχονται σε επαφή με Τρόφιμα

 

Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

Βασικών

Δεξιοτήτων Χειρισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

για όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα

Η πιστοποίηση είναι αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ


έως 100 ώρες

Κόστος Εκπαίδευσης
& Εξετάσεων
για την Πιστοποίηση:

σε 3 ενότητες:
Επικοινωνήστε μαζί μας


σε 6 ενότητες:
Επικοινωνήστε μαζί μαςΑσύγχρονη
Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
όσους επιθυμούν να Πιστοποιήσουν τις Γνώσεις τους στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης

για Τεχνικούς Ασφαλείας

σε Επιχειρήσεις
Β’ & Γ’ κατηγορίας

για Γ’ κατηγορίας : 10 ώρες
Κόστος Συμμετοχής:
Επικοινωνήστε μαζί μας

 

για Β’ κατηγορίας : 35 ώρες
Κόστος Συμμετοχής:
Επικοινωνήστε μαζί μαςΔια Ζώσης Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
εργοδότες και εργαζόμενους που υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατόπιν επιμόρφωσης, δύνανται να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας

 

Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση

“Security”

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

105 ώρες


Κόστος Συμμετοχής
:
Επικοινωνήστε μαζί μαςΣύγχρονη & Ασύγχρονη
Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
όσους επιθυμούν να απασχοληθούν ως Security

 

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στην

Αγγλική Γλώσσα

για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας
από το Α1 έως Γ2

Η πιστοποίηση είναι αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ

Η διάρκεια είναι ανάλογη
με το επίπεδο γλωσσομάθειας


Κόστος Εκπαίδευσης
& Πιστοποίησης:
Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι εξετάσεις για την
Πιστοποίηση
γίνονται Δια ΖώσηςΣύγχρονη & Ασύγχρονη
Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
στην Αγγλική γλώσσα
για ένα ή περισσότερα
από τα επίπεδα
Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

    Πληροφορίες: Ευθαλία Φλουρίδου

    Τηλ.: 213 0716373-380,   E-mail:  info-forum@kdvm2.gr