ΚΔΒΜ2

Η Forum Training, δραστηριοποιείται στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής κατάρτισης από το 1999 έως και σήμερα.

Σε αυτή τη διαδρομή γνώσης, μας εμπιστεύθηκαν την ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού, χιλιάδες στελέχη & εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα αλλά και Φορέων Δημοσίου.

Υλοποιήσαμε 590 διαφορετικούς θεματικούς τομείς στις κατηγορίες:

 • Χρηματοοικονομικά – Οικονομικά
 • Φορολογικά – Λογιστικά
 • Εργατικά – Μισθοδοσία
 • Πληροφορική
 • Marketing – Πωλήσεις
 • Προμήθειες – Αγορές
 • Logistics – Αποθήκη
 • Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
 • Τεχνικά
 • Management
 • Γραμματέων
 • Παραγωγής – Κοστολόγησης

Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 450 ειδικούς εισηγητές / εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν άρτια επιστημονική γνώση αλλά και την πρακτική εμπειρία για τα θεματικά αντικείμενα που επιλέχθηκαν να εκπαιδεύσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Στα πλαίσια αυτή της μακρόχρονης παρουσίας μας στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, προσθέσαμε υπηρεσίες εκπαίδευσης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2, ως πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με Αρ.Πιστ.: 192075498/19.

Αξιοποιούμε προς όφελος των εκπαιδευομένων, μια εμπειρία γνώσης 20 & πλέον ετών για κατάρτιση ανέργων & εργαζομένων, ωφελούμενους στην Κοινωφελή Εργασία, στήριξης επιστημόνων & ελεύθερων επαγγελματιών.

20 Χρόνια Μαζί και συνεχίζουμε…