Εκπαίδευση & Πιστοποίηση  στην Αγγλική Γλώσσα

 • Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά
 • Μαθήματα ηλεκτρονικά (online) με σύγχρονη εκπαίδευση (ζωντανή σύνδεση
  με τον καθηγητή) και ασύγχρονη εκπαίδευση (παρακολούθηση με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης ).
 • Αναγνωρισμένο από Ofqual, SQA, DfES & CCEA / Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
 • Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
 • Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2
 • Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια
 • Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Πληθώρα βιβλιογραφίας προετοιμασίας
 • Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες
 • Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων
 • Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος
 • Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet
 • Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

 

Η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης ή οποία γίνεται με τη μορφή της τηλεκατάρτισης (εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως) αλλά και η ομοιόμορφη δομή των εξετάσεων, καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση του εκπαιδευόμενου από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Τα PTE General βασίζονται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα.

Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους.

Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Ατόμων με  Ειδικές Ανάγκες.

Η Forum Training Κε.Δι.Βι.Μ.2 είναι η Ηγέτιδα δύναμη στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
από το 1999 έως και σήμερα, έχοντας καταρτίσει χιλιάδες στελέχη Επιχειρήσεων & Φορέων του Δημοσίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Πληροφορίες : Φωτεινή Κόκκινου
Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr