Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επικοινωνίας:

Συμπληρώστε την Δήλωση Ενδιαφέροντος

  Στοιχεία Συμμετεχόντων

  1.

  2.

  3.

  4.

  Πληροφορίες : Μαριάννα Γρίβα
  Τηλ: 213 0716373 & 380, Fax: 213 0716381, e-mail:  info-forum@kdvm2.gr